“Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì sự tuyệt vời của đội ngũ nhân viên Mạnh Phúc và chất lượng món ăn mà các bạn mang đến cho công ty chúng tôi. Tất cả đều xuất sắc và quy trình phục vụ luôn giữ vững chuẩn chất lượng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Mạnh Phúc trong thời gian tới”